/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: tháng 7 2013

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Điểm thi vĩ mô

Điểm thi vĩ mô.
Lần 3 thi chủ Nhật tuần này ngày 14/07/2013.
Hạn chót đăng ký sáng ngày 9/07/2013.
Đăng ký tại Nguyễn Đình Chiểu.


$ Kim Đại Phát $