/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Phương Pháp Nội Suy - Toán tài chính Tiền tệ.


Đề cho: 
X1 tương úng với Y1
X2 tương ứng với Y2
Và giá trị X nào đó nằm trong khoảng X1 và X2
Vấn đề đặc ra là tìm giá trị Y nằm trong khoảng Y1 và Y2
Công thức nội suy:
Đề bài yêu cầu tìm i*, giả thiết cho C, F và P.
B1: Đoán lãi suất i*1 (VD i*1=10%), thế vào Vế Trái... nếu ra kết quả P1 gần bằng P đã cho thì ok.   
B2: Tiếp tục chọn i*2 (VD i*2= 11%) thế vào Vế Trái,.. nếu ra kết quả P2 gần bằng P đã cho là ok.
Chú ý, i* ở B1 và B2 chỉ nên cách nhau 1%.

B3: Thế i*1 = X1 ở B1, P1 = Y1, và i*2 = X2 ở B2, P2 = Y2 và P = Y vào công thức Nội Suy trên..
Tính được X = i* cần tìm

*** Chú ý: mình chỉ mới ngâm cứu, chưa áp dụng. Ai test xong thì báo mọi người biết nha.. tks.. hihihihi..

Cách khác:  Bấm máy tính. cách này nhanh lắm, mà kết quả cũng ok (mình đã test). Yêu cầu máy tính phải 570ESplus (máy thấp hơn chưa thử vì mình không có.) sẽ cập nhật sớm nhất cho mọi người...

Cách khác: Dùng cho i* chẵn (vd: 9%, 10%, 11%..)  Đoán i* thế vào vế trái, nếu kết quả bằng P... thì lấy kết quả vừa đoán được. (May mắn 90%)

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tài chính tiền tệ.

Vd4 Tài chính tiền tệ

Bài này mình không biết làm. Nhờ bạn Dung, Nghiệp, Trâm... hướng dẫn và giải thích.
Cảm ơn mọi người đã góp ý.


Bài ví dụ 3 làm tương tự
$ Kim Đại Phát $