/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Luật Kinh Tế: Bài Thuyết Trình Nhóm 1

Bài Thuyết Trình nhóm 1.
Đề Tài: Công ty TNHH MTV
Click vào đây để tải về!

Hoặc copy link:  http://www.mediafire.com/?3k3woh2w40wqdhg 

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Tài chính Tiền Tệ.


Bài giảng Cơ Bản môn tài Chính Tiền Tệ,
Click vào đây để Tải về

Thông tin về môn TCTT:
+ 75 tiết. Học Thứ 3 - 18h đến 20h30.
+ Đề nghị đi đúng giờ.
+ Quá Trình 30%: Kiểm tra đột xuất không báo trước (thời gian: đầu giờ lớp vắng và cuối giờ lớp vắng) và + + Kiểm tra Trắc Nghiệm Báo Trước.
Thi hết môn 70%: Tự Luận, đề đóng, 4 câu hỏi và 75 phút.
Giáo trình: Nhập Môn TCTT của Sử Đình Thành - Vũ Thị Minh Hằng


===> Nếu không tải được hãy gửi mail thông báo đến trongtoan90000@gmail.com, mình sẽ gửi qua mail cho các bạn. ĐT: 0906.929.833. Toan.
Chúc mọi người vui vẻ...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Kiểm Tra Kinh Tế Vi Mô - 2013

Dùng đồ thị cung cầu để minh họa và giải thích vấn đề sau:


- Tại sao khi trúng mùa lớn thì giá lúa rất rẻ? Để giá lúa không quá rẻ, gây thiệt hại nhiều cho nông dân, chính phủ làm gì? Tại sao chính phủ làm vậy thì giá lúa không quá rẻ? 


---- Yêu cầu viết 15 phút. Viết nhiều hơn thầy biết thầy trừ điểm. Tuần sau nộp. Viết tay. Không đánh máy. Lấy Điểm quá trình môn Vi Mô.$ Kim Đại Phát $