/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Tài chính Tiền Tệ.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Tài chính Tiền Tệ.


Bài giảng Cơ Bản môn tài Chính Tiền Tệ,
Click vào đây để Tải về

Thông tin về môn TCTT:
+ 75 tiết. Học Thứ 3 - 18h đến 20h30.
+ Đề nghị đi đúng giờ.
+ Quá Trình 30%: Kiểm tra đột xuất không báo trước (thời gian: đầu giờ lớp vắng và cuối giờ lớp vắng) và + + Kiểm tra Trắc Nghiệm Báo Trước.
Thi hết môn 70%: Tự Luận, đề đóng, 4 câu hỏi và 75 phút.
Giáo trình: Nhập Môn TCTT của Sử Đình Thành - Vũ Thị Minh Hằng


===> Nếu không tải được hãy gửi mail thông báo đến trongtoan90000@gmail.com, mình sẽ gửi qua mail cho các bạn. ĐT: 0906.929.833. Toan.
Chúc mọi người vui vẻ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $