/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: tháng 4 2013

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Hình ảnh Tư Tưởng Hồ Chí Minh

1.+ Office 2003 - Bản không đầy đủ... vẫn dũng ok.
http://www.mediafire.com/?afc9squlmu5l4r2

2.+ Hình ảnh bảo tàng File 3:
http://www.mediafire.com/?pf1kwtp9912zv23
+ Hình ảnh bảo tàng File 2:
http://www.mediafire.com/?m3dbrmq8d69pbvx
+ Hình ảnh bảo tàng File 1:
http://www.mediafire.com/?a4d6c81rdhlg0o0

3.+ Phần mềm powerpoint viewer xem PPTX - powerpoint 2011
http://www.mediafire.com/download.php?wk349bq464lyzsx

Click vào link để tải về. Chúc sức khỏe và an lành.
Các bạn có thể vào facebook của lớp để xem => click tại đây!

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Giải đề thi Xác suất thống kê - 2013.

Bài hướng dẫn.

Câu 1.
a/ P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A.B) = P(A) + P(B) - P(A).P(B)
                  = 0.7 + 0.8 -  (0.7 x 0.8) = 0.94.

b/ Gọi X là số lần bắn trúng bia.
P là xác suất bắn trúng bia. 
Ta có: 
+ Xác suất không trúng bia lần 1 là: 1 - 0.7 = 0.3
+ Xác suất không trúng bia lần 2 là: 1 - 0.8 = 0.2
=> Xác suất không trúng cả 2 lần là: 0.3 x 0.2 = 0.06.
 và Xác suất trúng bia 1 lần là: 0.7 x 0.2 + 0.8 x 0.3 = 0.38
 và Xác suất trúng bia cả 2 lần là: 0.7 x 0.8 = 0.56

c/ Gọi Ai là xác xuất lấy được i bi đỏ từ bình một. 
=> Ao là không lấy được bi đỏ nào từ bình 1. 
      A1 là lấy được 1 bi đỏ từ bình 1.
      A2 là lấy được 2 bi đỏ từ bình 1. 
Gọi F là xác suất lấy được 3 bi đỏ từ bình 2.
P(F) = P(Ao).P(F/Ao) + P(A1).P(F/A1) + P(A2).P(F/A2)
Click vào hình để xem rõ hơn.      

Mai tiếp nhé! Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Đề thi Kinh Tế Vĩ Mô - 31/03/2013 - ĐH Kinh Tế.

Click vào hình để xem hình lớn hơn.


Sau đây là lời giải theo ý kiến cá nhân của mình. Chưa có sự kiểm chứng, đánh giá của Chuyên Gia (Thầy Lâm Mạnh Hà). Do đó, cần phải suy xét kỹ trước khi lấy nó làm chuẩn mực cho bài kiểm tra lần tiếp theo (Nếu có).

Câu 1: GNP: Việt và Nhật - Vì thuộc sở hữu 1 phần của Người Việt, và một phần của người Nhật
           GDP: của Nhật. Vì trong lãnh thổ Nhật. 

Câu 2: "Đánh thuế trên tiền lãi tiết kiệm" là chính sách Tài Khóa. Vì dùng công cụ thuế của chính sách tài khóa. 
- Không nên áp dụng khi kinh tế suy thoái. Vì làm giảm thu nhập khả dụng => Chi tiêu dân chúng giảm xuống  => Tổng cầu AD giảm xuống => Sản lượng giảm xuống => Càng suy thoái trầm trọng hơn. 

Câu 3: Lãi suất có thể tăng hoặc giảm hoặc không đổi. Do sản lượng tăng nên thất nghiệp sẽ giảm. Sau khi tham khảo một vài ý kiến, thì mình vẽ Mô Hình IS - LM để giải thích như sau:


Câu 4: Tính Km = (c +1)/(c + d) = 16/7.
Suy ra: M = Km x Mo = (16/7) x 1000 = 16000/7 (đơn vị tiền)

Câu 5: 
- Đúng. Vì nếu hàng hóa này sản xuất xong đem bán cho người dân để tiêu dùng, doanh nghiệp mua về làm tư liệu sản xuất. (không dùng sản xuất hàng hóa khác để bán)
- Sai. Vì nếu hàng hóa này sản xuất và bán cho người dân hoặc doanh nghiệp mua về để sản xuất hàng để bán lại.


==================================================

Câu 1: Một phần lợi nhuận mà một nhà hàng liên doanh Việt - Nhật thu được tại Tokyo được tính vào GDP (hay GNP) của quốc gia nào? Giải Thích?
Câu 2: "Đánh thuế trên tiền lãi tiết kiệm" thuộc về chính sách tài khóa hay tiền tệ? Khi kinh tế suy thoái, Chính phủ có nên áp dụng chính sách này không? Tại Sao. (Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, có cơ sở, không lang man dài dòng.)
Câu 3: Chính Phủ và ngân hàng trung ương đồng thời sử dụng chính sách tài khóa mở rộng và tiền tệ mở rộng sẽ làm lãi suất cân bằng chung & thất nghiệp thay đổi như thế nào? Giải thích bằng mô hình IS-LM.
Câu 4: (đã tóm tắt đề bài) c=60%, d=10%, M0 = 1000 đơn vị tiền. Tìm lượng tiền cung ứng?
Câu 5: Hàng hóa cuối cùng là "Hàng hóa được sản xuất ở công đoạn cuối cùng của nhà máy." Ý kiến này đúng hay sai? Giải thích.


$ Kim Đại Phát $