/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Kinh Tế Vĩ Mô
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế Vĩ Mô. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế Vĩ Mô. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Điểm thi vĩ mô

Điểm thi vĩ mô.
Lần 3 thi chủ Nhật tuần này ngày 14/07/2013.
Hạn chót đăng ký sáng ngày 9/07/2013.
Đăng ký tại Nguyễn Đình Chiểu.


Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Đề thi Kinh Tế Vĩ Mô - 31/03/2013 - ĐH Kinh Tế.

Click vào hình để xem hình lớn hơn.


Sau đây là lời giải theo ý kiến cá nhân của mình. Chưa có sự kiểm chứng, đánh giá của Chuyên Gia (Thầy Lâm Mạnh Hà). Do đó, cần phải suy xét kỹ trước khi lấy nó làm chuẩn mực cho bài kiểm tra lần tiếp theo (Nếu có).

Câu 1: GNP: Việt và Nhật - Vì thuộc sở hữu 1 phần của Người Việt, và một phần của người Nhật
           GDP: của Nhật. Vì trong lãnh thổ Nhật. 

Câu 2: "Đánh thuế trên tiền lãi tiết kiệm" là chính sách Tài Khóa. Vì dùng công cụ thuế của chính sách tài khóa. 
- Không nên áp dụng khi kinh tế suy thoái. Vì làm giảm thu nhập khả dụng => Chi tiêu dân chúng giảm xuống  => Tổng cầu AD giảm xuống => Sản lượng giảm xuống => Càng suy thoái trầm trọng hơn. 

Câu 3: Lãi suất có thể tăng hoặc giảm hoặc không đổi. Do sản lượng tăng nên thất nghiệp sẽ giảm. Sau khi tham khảo một vài ý kiến, thì mình vẽ Mô Hình IS - LM để giải thích như sau:


Câu 4: Tính Km = (c +1)/(c + d) = 16/7.
Suy ra: M = Km x Mo = (16/7) x 1000 = 16000/7 (đơn vị tiền)

Câu 5: 
- Đúng. Vì nếu hàng hóa này sản xuất xong đem bán cho người dân để tiêu dùng, doanh nghiệp mua về làm tư liệu sản xuất. (không dùng sản xuất hàng hóa khác để bán)
- Sai. Vì nếu hàng hóa này sản xuất và bán cho người dân hoặc doanh nghiệp mua về để sản xuất hàng để bán lại.


==================================================

Câu 1: Một phần lợi nhuận mà một nhà hàng liên doanh Việt - Nhật thu được tại Tokyo được tính vào GDP (hay GNP) của quốc gia nào? Giải Thích?
Câu 2: "Đánh thuế trên tiền lãi tiết kiệm" thuộc về chính sách tài khóa hay tiền tệ? Khi kinh tế suy thoái, Chính phủ có nên áp dụng chính sách này không? Tại Sao. (Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, có cơ sở, không lang man dài dòng.)
Câu 3: Chính Phủ và ngân hàng trung ương đồng thời sử dụng chính sách tài khóa mở rộng và tiền tệ mở rộng sẽ làm lãi suất cân bằng chung & thất nghiệp thay đổi như thế nào? Giải thích bằng mô hình IS-LM.
Câu 4: (đã tóm tắt đề bài) c=60%, d=10%, M0 = 1000 đơn vị tiền. Tìm lượng tiền cung ứng?
Câu 5: Hàng hóa cuối cùng là "Hàng hóa được sản xuất ở công đoạn cuối cùng của nhà máy." Ý kiến này đúng hay sai? Giải thích.


$ Kim Đại Phát $