/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Marketing
Hiển thị các bài đăng có nhãn Marketing. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Marketing. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Bài Giảng Marketing

Bài giảng Marketing của thầy Đông. Mọi người Click vào từng chương để tải về:
+++ Chương 1
++++ Chương 2 và chương 3
2 slide khoảng 7.5 MB.

Hoặc vào Facebook lớp để tải về.
Hoặc vào mail lớp nganhang1216@gmail.com để tải về.
Hoặc gửi mail tới mail của mình trongtoan90000@gmail.com mình sẽ gửi qua mail cho bạn.

$ Kim Đại Phát $