/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Tài Chính Tiền Tệ
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài Chính Tiền Tệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài Chính Tiền Tệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐỀ THI KÊT THÚC MÔN Tài Chính Tiền Tệ - UEH TPHCM


Đề 1:
Câu 1:Phân biệt:
+Hối phiếu và lệnh phiếu.
+Tín phiếu kho bạc nhà nước và trái phiếu kho bạc nhà nước.
+Tiền gởi thanh toán và tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn.
Câu 2:Lãi suất hoàn vốn là gì ? Cho ví dụ tình huống cần sử dụng lãi suất hoàn vốn có liên quan đến nợ thanh toán cố định.
Câu 3:Trình bày nội dung công cụ thị trường mở và các ưu điểm của công cụ này.
Câu 4:Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai.
Đề 2:
Câu 1: cho biết sự khác nhau giữa cho thuê tài chính và cho thuê vận hành, tại sao gọi là cho thuê tài chính ...
Câu 2: Nêu 2 tình huống sử dụng lãi suất hoàn vốn với công cụ nợ là trái phiếu chiết khấu và trái phiếu coupon
Câu 3: Dứng ở góc độ doanh nghiệp, theo A/C sử dụng pp khấu nào nào sẽ có lợi cho DN, trong tình huống nào, tại sao? khi sử dụng pp khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại tại sao hệ số điều chỉnh phải nhỏ hơn 1 và không được lớn hơn số năm sử dụng TSCĐ
Câu 4: trình bày sự hiểu biết về vốn tự có, vốn điều lệ, vốn pháp định của NHTM.
Đề 3: 
Câu 1: Lãi suất hoàn vốn là gì? Cho 2 ví dụ minh họa?
Câu 2: Ngân hàng trung ương kiểm soát khả năng tạo tiền của ngân hàng trung gian bằng công cụ gì? Phân tích?
Câu 3: Trình bày kết cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại?
Câu 4: Liệt kê những khoản được khấu trừ thuế?
Đề 4:
1/ Trái phiếu X thời han 3 năm, giá mua là X, mệnh giá là Y. Trái phiếu Y thời hạn 5 năm, giá mua A, mệnh giá B. Hỏi nên mua trái phiếu nào >>> Cái này tính ls hoàn vốn ra, cái nào có LSHV lớn hơn thì mua. Hic ko nhớ dc số liệu cụ thể
2/ PT ưu điểm của công cụ thị trường mở và dự trữ bắt buộc
3/ Trình bày hiểu biết của anh chị về cách niêm yết tỷ giá hối đoái của ngân hàng TM
4/ Phân tích tóm tắt nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM
Đề 5:
1. Phân biệt Hối phiếu trả tiền ngay và Hối phiếu có kỳ hạn. Tại sao xuất hiện hối phiếu trả tiền ngay?
2. Phân biệt lãi suất chiết khấu và lãi suất coupon. Cho ví dụ 2 trường hợp có sử dụng lãi suất chiết khấu và lãi suất coupon.
3. Trình bày cơ chế tín dụng tạo tiền.
4. Trình bày hiểu biết về tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản tài chính của doanh nghiệp phi tài chính.
Đề 6:
Câu 1. Cho trái phiếu chiết khấu X có mệnh giá 10,000 USD, kỳ hạn 3 năm, giá mua 7 nghìn mấy đó. Trái phiếu CK Y có mệnh giá 5000 USD, giá mua 3 nghìn mấy, kỳ hạn 5 năm. Hỏi nên mua TP nào, trong trường hợp nào, tại sao? (giá mua mình k nhớ lắm, để về mình xem lại đề rồi sẽ sửa lại sau nha)
Cái phần mua trong trường hợp nào, tại sao quan trọng đó nha. Nhưng mình k biết giải thích thế nào, chỉ biết tính lãi suất hoàn vốn ra thôi hà.
Câu 2. Nêu kết cấu nguồn vốn của NHTM
Câu 3. Nêu 2 tình huống sử dụng lãi suất hoàn vốn bằng công cụ trái phiếu chiết khấu và trái phiếu coupon.
Câu 4. Trình bày hiểu biết của A/C về hợp đồng quyền chọn. Cho ví dụ minh họa về quyền chọn chứng khoán.
Đề 7:
1. Lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực , cho ví dụ
2. Tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản tài chính của DN phi tài chính
3. Phân tích việc hình thành tài sản có, tài sản nợ trong quá trình kinh doanh của ngân hàng thương mại.
4. Nguyên tắc đăng ký giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.


Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Phương Pháp Nội Suy - Toán tài chính Tiền tệ.


Đề cho: 
X1 tương úng với Y1
X2 tương ứng với Y2
Và giá trị X nào đó nằm trong khoảng X1 và X2
Vấn đề đặc ra là tìm giá trị Y nằm trong khoảng Y1 và Y2
Công thức nội suy:
Đề bài yêu cầu tìm i*, giả thiết cho C, F và P.
B1: Đoán lãi suất i*1 (VD i*1=10%), thế vào Vế Trái... nếu ra kết quả P1 gần bằng P đã cho thì ok.   
B2: Tiếp tục chọn i*2 (VD i*2= 11%) thế vào Vế Trái,.. nếu ra kết quả P2 gần bằng P đã cho là ok.
Chú ý, i* ở B1 và B2 chỉ nên cách nhau 1%.

B3: Thế i*1 = X1 ở B1, P1 = Y1, và i*2 = X2 ở B2, P2 = Y2 và P = Y vào công thức Nội Suy trên..
Tính được X = i* cần tìm

*** Chú ý: mình chỉ mới ngâm cứu, chưa áp dụng. Ai test xong thì báo mọi người biết nha.. tks.. hihihihi..

Cách khác:  Bấm máy tính. cách này nhanh lắm, mà kết quả cũng ok (mình đã test). Yêu cầu máy tính phải 570ESplus (máy thấp hơn chưa thử vì mình không có.) sẽ cập nhật sớm nhất cho mọi người...

Cách khác: Dùng cho i* chẵn (vd: 9%, 10%, 11%..)  Đoán i* thế vào vế trái, nếu kết quả bằng P... thì lấy kết quả vừa đoán được. (May mắn 90%)

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tài chính tiền tệ.

Vd4 Tài chính tiền tệ

Bài này mình không biết làm. Nhờ bạn Dung, Nghiệp, Trâm... hướng dẫn và giải thích.
Cảm ơn mọi người đã góp ý.


Bài ví dụ 3 làm tương tự
Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Tài chính Tiền Tệ.


Bài giảng Cơ Bản môn tài Chính Tiền Tệ,
Click vào đây để Tải về

Thông tin về môn TCTT:
+ 75 tiết. Học Thứ 3 - 18h đến 20h30.
+ Đề nghị đi đúng giờ.
+ Quá Trình 30%: Kiểm tra đột xuất không báo trước (thời gian: đầu giờ lớp vắng và cuối giờ lớp vắng) và + + Kiểm tra Trắc Nghiệm Báo Trước.
Thi hết môn 70%: Tự Luận, đề đóng, 4 câu hỏi và 75 phút.
Giáo trình: Nhập Môn TCTT của Sử Đình Thành - Vũ Thị Minh Hằng


===> Nếu không tải được hãy gửi mail thông báo đến trongtoan90000@gmail.com, mình sẽ gửi qua mail cho các bạn. ĐT: 0906.929.833. Toan.
Chúc mọi người vui vẻ...

$ Kim Đại Phát $