/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: 2020

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

UEH - Đã Tốt Nghiệp khóa Ngân Hàng TP-2012

  Lễ tốt nghiệp đã được tổ chức và vui. Cảm ơn Quý Thầy Cô, các bạn. 

UEH - Đã Tốt Nghiệp khóa Ngân Hàng TP-2012 

$ Kim Đại Phát $