/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

THÔNG BÁO KHẨN

Lịch thi hết môn: Pháp Luật Đại Cương
lúc 15h15 ngày 21/10/2012, B615 (stt 1--60), B616 (stt 60--hết)
Đề nghị anh chị em đi đúng giờ, Chúc mọi người thi tốt thi tốt.
                                                         Lớp Trưởng thân chào!

$ Kim Đại Phát $