/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Đề thi Kinh Tế Quốc Tế.

-- Thầy Hoàng Việt giảng -- Lớp Ngân Hàng 2012 - UEH -  VHVL. 

Câu 1: Hạn ngạch là gì? lợi ích của hạn ngạch?
Câu 2: Xác định giá cân bằng nội địa. 
Tính lượng nhập khẩu. Xác đinh lợi ích quốc gia, nhà sản xuất, thiệt hại người tiêu dùng, 
Xác định hạn ngạch tương đương bao nhiêu % thuế.?
Câu 3: Bài tập về Lợi thế so sánh hoặc lợi thế tuyệt đối. 
- Xác định quy mô sản xuất.
- Mô hình, Lợi thế, điều kiện giao thương của 2 quốc gia?
- Xác định tỉ lệ để lợi ích 2 quốc gia bằng nhau.
- Xác định tỉ giá để quốc gia này lợi hơn quốc gia kia. 

Tóm lược cách làm bài môn Kinh tế quốc tế.

Bài thơ kinh tế quốc tế. 
Rảnh rỗi không có việc gì làm nên làm bài thơ này.... 
tha hồ ném đá, gạch, xi măng, thép... 


Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Đề thi kiểm toán UEH - Lớp Kế Toán Bến Tre 2016

Đề thi kiểm toán UEH - Lớp Kế Toán Bến Tre 2016 - Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết mỗi trường hợp sau sẽ do loại kiểm toán viên nào tiến hành và thuộc hoạt động kiểm toán nào? 
a/ Kiểm tra tính hữu hiệu của chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 tại công ty trong tháng 5.
b/ Kiểm tra việc sử dụng Ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015.

Câu 2: (3đ) Hãy cho biết trong các tình huống sau sẽ ảnh hưởng đến bộ phận nào trong mô hình rủi ro kiểm toán (bao gồm rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện). Giải thích vắn tắt: 
a/ Do khối lượng công việc quá nhiều, thủ quỹ không thực hiện kiểm kê quỹ cũng như không đối chiếu với sổ sách kế toán vào cuối mỗi ngày.
b/ Nhiều khoản doanh thu của đơn vị được tính trên cơ sở các hợp đồng liên kết phức tạp nên dễ bị nhầm lẫn khi tính toán.
c/ KTV đã bỏ qua một số thử nghiệm cơ bản cần thiết vì áp lực phải phát hành báo cáo kiểm toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký nên không phát hiện được sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính.

Câu 3: (3đ) Dưới đây là các hoạt động kiểm soát áp dụng tại đơn vị:
a/ Việc mua sắm máy móc thiết bị phải được giám đốc tài chính phê chuẩn dựa trên bảng báo giá của bộ phận mua hàng.
b/ Công ty sử dụng camera quan sát ở kho.
c/ Đối với những khoản bán chịu dưới 100 triệu đồng thì cần sụ xét duyệt của Trưởng phòng kinh doanh, trên 100 triệu cần sự xét duyệt của Giám đốc chi nhánh.
Yêu cầu: Hãy cho biết hoạt động kiểm soát nêu trên thuộc loại nào và thiết kế 01 (một) thử nghiệm kiểm soát cho mỗi hoạt động kiểm soát trên.

Câu 4 ( 2đ ) KTV Minh đang kiểm toán báo cáo tài chính của công ty An Tâm cho năm tài chính kết thúc 31.12.20x5. Giám đốc công ty An Tâm kiên quyết không cho phép KTV Minh gửi thư xác nhận đến một số nhà cung cấp vì lý do đây là khoản nợ đang tranh chấp. KTV Minh không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế, cuối cùng KTV Minh đưa ra ý kiến trái ngược.
YÊU CẦU: Hãy nhận xét về ý kiến của KTV Minh? Giải thích và đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp (nếu cần thiết). Giả sử vấn đề trên là trọng yếu. 
--------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Đối với các câu hỏi yêu cầu giải thích, nếu không giải thích sẽ không được tính điểm. 

$ Kim Đại Phát $