/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Điểm thi vĩ mô

Điểm thi vĩ mô.
Lần 3 thi chủ Nhật tuần này ngày 14/07/2013.
Hạn chót đăng ký sáng ngày 9/07/2013.
Đăng ký tại Nguyễn Đình Chiểu.


Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Luật Kinh Tế: Bài Thuyết Trình Nhóm 1

Bài Thuyết Trình nhóm 1.
Đề Tài: Công ty TNHH MTV
Click vào đây để tải về!

Hoặc copy link:  http://www.mediafire.com/?3k3woh2w40wqdhg 

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Tài chính Tiền Tệ.


Bài giảng Cơ Bản môn tài Chính Tiền Tệ,
Click vào đây để Tải về

Thông tin về môn TCTT:
+ 75 tiết. Học Thứ 3 - 18h đến 20h30.
+ Đề nghị đi đúng giờ.
+ Quá Trình 30%: Kiểm tra đột xuất không báo trước (thời gian: đầu giờ lớp vắng và cuối giờ lớp vắng) và + + Kiểm tra Trắc Nghiệm Báo Trước.
Thi hết môn 70%: Tự Luận, đề đóng, 4 câu hỏi và 75 phút.
Giáo trình: Nhập Môn TCTT của Sử Đình Thành - Vũ Thị Minh Hằng


===> Nếu không tải được hãy gửi mail thông báo đến trongtoan90000@gmail.com, mình sẽ gửi qua mail cho các bạn. ĐT: 0906.929.833. Toan.
Chúc mọi người vui vẻ...

$ Kim Đại Phát $