/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Thông Báo 03/10/2012 - Quan Trọng

1/ Thứ 5, ngày 04/10/2012 Lớp NH 2012 - TP1 được nghỉ.
Lý do: Thầy vào chưa kịp.
Thông báo đến anh, chị em và các bạn được biết để có kế hoạch cho công việc!

2/ Thứ 7, ngày 06/10/2012 - học bình thường và là ngày cuối cùng (theo lịch của trường) của môn PL, mong ace đi đầy đủ để nghe Thầy thông báo về việc thi cử.
Blog của Thầy: www.votrihao-student.blogspot.com - Nơi cập nhật tin tức đề thi!

Facebook Của Lớp: Tại Đây!!! - Nơi những thông tin được cập nhật tức thời, ngay cả trong lúc đang học ở lớp!!!

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Đề thi Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac-Lê Nin (P2)

Đề thi lần 1. 
Câu 1: Lượng Giá trị hàng hóa đo lường như thế nào? Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết.
Câu 2: Tại sao nói giá trị thặng dư là lao động không công của công nhân làm thuê cho nhà tư bản trong khi họ vẫn nhận được tiền công như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu nhà tư bản trả công đúng giá trị sức lao động thì người công nhân có còn bị bóc lột không? Tại Sao?
Câu 3: Sứ mệnh Lịch sử của Gia cấp công nhân? Tại sao nói Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử này? Liên hệ thực tiễn với cách mạng Việt Nam.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Kiểm Tra Pháp Luật.

Thứ 3 ngày 25/09/2012 kiểm tra giữa kỳ môn Pháp Luật Đại Cương.
 Có thể cho Bài Tập phần Luật thừa kế (Đề mở). Anh, chị, các bạn đi học đầy đủ để làm bài kiểm tra.
 Chúc lớp sức khỏe và thành đạt. Facebook của lớp!
Thi cuối khóa môn này là đề Tự Luận (Đề Mở). (Mới cập nhật ngày 16/10/2012)

$ Kim Đại Phát $