/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Đề thi Toán Cao Cấp P1 - Đề 2.

Đề 2
Bài 1: Cho u1=(1;2;1), u2=(-1;1;1), u3=(2;1;1)
a/ Chứng minh B = (u1; u2; u3) là cơ sở của R3.
b/ Tìm tọa độ của vector u = (-3;8;6) trong cơ sở sắp B.
Bài 2: Cho ma trận:
         1    1   1
A =   m  -1   3
         2   2   m
a/ Tìm m để A suy biến.
b/ Với m = 1 hãy tìm ma trận X sao cho X.A = (A)T      ( Với (A)T là ma trận chuyển vị của A.)
Bài 3:  cho ma trận:

         m   2   1
A =    2   m   1
         1   2    m
Biện luận theo m hạng của A.

Bài 4:  Cho ma trận hệ số đầu vào:
         0.2   0.3  0.1
A =    0.2   0.1  0.4
          0.1  0.2  0.2
Tìm sản lượng của 3 ngành biết yêu cầu của ngành mở đối với 3 ngành là (41; 71; 38).Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

LỊCH THI MÔN TOÁN

Đã có lịch thi môn toán đề nghị anh chị em xem thông báo và có kế hoạch ôn tập.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Thông Báo 15/08/2012

Như thầy Sáng dạy NNLCBC CNMLN - P2 đã thông báo hôm học đầu tiên. Thứ 5 tuần này - tức ngày 16/08/2012 - vì Thầy đi công tác chưa về kịp nên cả lớp được nghỉ. Thứ 7 học bình thường (Nếu có thông báo khác sẽ thông báo sau). Thông báo để anh, chị, và các bạn hôm trước bận việc không đi học để anh, chị và các bạn biết.

$ Kim Đại Phát $