/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Đề thi Toán Tài Chính - UEH

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Đề thi Toán Tài Chính - UEH


Câu 1:
                   Cty Y mua trả chậm 1 hệ thống thiết bị. Người bán đề nghị các phương thức TT sau:
  PT 1:
                   Trả làm 6 kỳ, mỗi kỳ cách nhau 6 tháng, kỳ trả đầu tiên  2 năm sau khi nhận thiết bị và trả              
              100.000 USD, các kỳ tiếp theo cứ kỳ sau tăng so với kỳ trước 10% .
  PT 2:
              Trả làm 6 kỳ, mỗi kỳ cách nhau 2 năm, kỳ trả đầu tiên ngay khi nhận thiết bị và trả 200.000     
          USD, các kỳ tiếp theo cứ kỳ sau trả giảm so với kỳ trước 15.000 USD .
  PT 3:
                   Trả làm 6 kỳ, mỗi kỳ cách nhau 3 tháng, kỳ trả đầu tiên 9 tháng sau ngày nhận thiết bị, 3 kỳ
               đầu mỗi kỳ trả 100.000 USD, 3 kỳ sau mỗi kỳ trả 130.000 USD .


       a/  Phương thức 1            b/ Phương thức 2          c/ Phương thức 3        d/ Phương thức 2 & 3

                  
Câu 2:  Ông Danh gởi NH
             Cuối quý 1/2007 gửi 150tr
             Đầu quý 3/2009 gửi  170tr
             Cuối quý 4/2011 gửi 180tr
             Cuối quý 2/2013 gửi  200tr
      Lãi suất 9%/năm và lãi gộp vốn 1 tháng 1 lần. Thời điểm để rút ra cả vốn lẫn lời là 1.091.078.000

       a/  31/03/2015                 b/  30/06/2015                 c/  30/09/2015            d/  31/12/2015

Câu 3:
                 Một nhà đầu tư mua 1 căn hộ nhà với giá 1.500 triệu đồng, chi phí sửa chữa 200 triệu đồng.  
       Ngay sau đó nhà đầu tư này cho thuê bất động sản trên với những điều khoản:
       _        Thời hạn thuê 5 năm
       _        Tiền thuê nhà phải trả vào cuối mỗi năm là 250 triệu
       _        Chi phí sửa chữa mỗi năm là 5 triệu đồng
       _        Thuế suất 15% trên giá trị tiền cho thuê.

Câu 4:    Một chuỗi tiền tệ phát sinh gồm 15 kỳ khoản:
        _       5 kỳ đầu tiên, mỗi kỳ khoản có giá trị 20trđ, lãi suất  1,00%/kỳ
        _       5 kỳ tiếp theo, mỗi kỳ khoản có giá trị 85trđ, lãi suất 1,250%/kỳ
        _       5 kỳ tiếp theo, mỗi kỳ khoản có giá trị 35trđ, lãi suất  1,50%/kỳ
   Hiện giá của chuỗi tiền tệ là:


       a/  727,335 trđ                 b/  676,455 trđ                c/  638,601 trđ               d/  595,891 trđ

Câu 5:  DN J vay của Cty Tài Chính X một số vốn 15.000 trđ, trả thành 10 kỳ, kỳ đầu tiên trả 2.500 trđ
       và cứ kỳ sau tăng hơn kỳ trước 250 trđ. Kỳ trả đầu tiên 2 năm sau ngày nhận vốn. Lãi suất của   
       khoản nợ trên là :


          a/  13,25 %                        b/  13,68 %                         c/  14,22 %                      d/  14,48 %


Câu 6: Ông A mua 1 món hàng trả góp với phương thức người bán quy định: trả vào cuối mỗi 6 tháng
       số tiền bằng nhau là 7.825.000đ trong 2 năm hoặc trả ngay 26,959,950 đ. Ông A đề nghị được trả
       đầu mỗi kỳ 1 lần trong 2 năm, số tiền trả mỗi quý là:


                a/  3.738.455                b/  3.928.177               c/  3.853.589                 d/  3.786.195

Câu 7:    Ông Sơn vay NH 1.500trđ với các mức lãi suất sau:
    +    22/08/2007 → 02/09/2009          : 24%/năm
          +    03/09/2009 → 20/10/2011          : 21%/năm
    +    21/10/2011 → 06/05/2013          : 18%/năm
    +    07/05/2013 → 16/03/2014          : 15%/năm. Nếu lệ phí vay chiếm 1,5% vốn gốc, lợi tức trả 
     sau, lợi tức của khoản vay trên là:


          a/  2,039,750                b/  2,040,625                  c/  2,041,625                 d/  2,042,375

Câu 8: Ông M gửi NH cuối mỗi quý 50tr đồng, lên tiếp trong 5 năm, lãi suất 9%/năm, lãi gộp vốn hàng
         quý. Từ đầu năm thứ 10 ông M rút ra đầu mỗi quý 90tr đồng. Hỏi sau bao nhiêu kỳ rút tiền thì tài
         khoản của ông M kết toán là số tiền rút ở kỳ cuối cùng là bao nhiêu:


              n = 25                             n = 26                       n = 25                             n = 26
             a25 = 146,628                a26 = 57,602            a25 = 147,902                a8 = 25,154
 

                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $