/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Đề thi lần 1 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - 2015 - UEH

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Đề thi lần 1 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - 2015 - UEH

Đề thi lần 1 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - 2015 - UEH - Cô Nguyễn Từ Nhu.

Gồm 2 phần:

Phần 1: Lý thuyết
- Hãy nêu các hình thức dữ trữ của ngân hàng thương mại.

Phần 2: Bài Tập (số liệu cho để tham khảo cách tính.. )
Xét số liệu đầu ngày tại NHTM A như sau (đvt: tỉ đồng)
Chứng chỉ tiền gửi: 17.297
TGTCTD khác: 649
Tiền vay: 860
TD: 48.900
Tiết kiệm 19.457
TM, vàng bạc đá quý: 2.162
TG của KH: 25.935
TGNHNN: 4.972
VTC: 4.830
Đầu tư: 15.131
TS nợ khác: 3.900
TS có khác: 465

Trong ngày, NH ps các GD sau: 
1. Ông A nộp đơn xin vay khoản tiền 720 cầm cố HH giá trị 1.369
2. NH trả TM cho KH 6.441 trong đó TG 4.323, tiết kiệm 1.081, chứng chỉ tiền gửi 1.037
3. NH thu nợ vay đảm bảo bằng BĐS 411
4. Hoạt động thu, chi lãi: thu lãi cho vay 216
5. Dự trữ vượt mức ước tính cho ngày hôm sau: 3.026 trong đó TM 1.297, TG NHNN 1.729

Yêu Cầu: Lập bảng tổng kết TS đầu ngày  Xử lý tình huống trên  Lập bảng tổng kết TS cuối ngày.

Tài liệu bổ sung 

1. Qua điều tra phân tích KH, NH đánh giá khả năng trả nợ của ông A là đầy đủ
2. Dự trữ BB 6%, tỷ lệ thanh khoản 7%
3. Ngày hôm sau NH có khoản thu nợ 1.729
4. Theo BC của phòng ngân quỹ, NH bán được 100% DTTC, phần còn lại của đầu tư là trái phiếu cty dài hạn
5. Trong tín dụng có 20% tín dụng cấp cho NH khác, TD có đảm bảo bằng BĐS 50%, còn lại là TD không đảm bảo
6. TS ngoại bảng: Bảo lãnh cho KH vay 144. Bảo lãnh thanh toán 1.152

Gợi ý trả lời: 
Phần 1 lý thuyết: 
- Căn cứ vào yêu cầu dự trữ: dự trữ pháp định và dự trữ thặng dư.
Dữ trữ pháp định (bắt buộc): bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền vào ngân hàng; Đảm bảo cho NHNN có thể điều chỉnh được khả năng tạo tiền của các ngân hàng TM nhằm thực thi chính sách tiền tệ. Gồm các hình thức sau: Phong tỏa hoàn toàn, Bán phong Tỏa, Không phong tỏa.
- Căn cứ cấp độ dự trữ: Dữ trữ sơ cấp và dữ trữ thứ cấp.
- Căn cứ hình thái tồn tại dữ trữ của ngân hàng gồm: Tiền mặt, TGNH khác, và các chứng khoán có tính thanh khoản cao.
(nhớ bao nhiều thì ghi thêm cho đủ, cho phong phú...)
Phần 2 Bài tập:

Giải đề thi Quản trị ngân hàng thương mại lần 1 - tháng 11/2015 - phần 1

Giải đề thi Quản trị ngân hàng thương mại lần 1 - tháng 11/2015 - phần 2
Các bạn có thể tải file Exel tại đây!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $