/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Hình Ảnh TTHCM - Kiểm tra.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Hình Ảnh TTHCM - Kiểm tra.

Phần 1: Click vào đây để download về máy tính!

Phần 2: Click vào đây để download về máy tính!

Hoặc vào Facebook lớp tải về!

Chúc mọi người làm bài tốt...
Chúng ta nên chia ra các phần (để lật cho nhanh.):
+ Chân dung
+ Bác Công tác nước ngoài.
+ Bác với dân.
+ Bác với Quân và lãnh đạo khác.
+ Chân Dung khác.
........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $