/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Đề Thi Xác suất thống kê - lần 2 - 2013

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Đề Thi Xác suất thống kê - lần 2 - 2013


Hướng dẫn:
câu 1 a

câu 1 b

Câu 1 C


Câu 3
câu 4


câu 5a
câu 5b

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $