/* Bing Seo*/ Kinh Tế - Ngân Hàng TP.HCM 2012: Đề thi Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac-Lê Nin (P2)

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Đề thi Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac-Lê Nin (P2)

Đề thi lần 1. 
Câu 1: Lượng Giá trị hàng hóa đo lường như thế nào? Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết.
Câu 2: Tại sao nói giá trị thặng dư là lao động không công của công nhân làm thuê cho nhà tư bản trong khi họ vẫn nhận được tiền công như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu nhà tư bản trả công đúng giá trị sức lao động thì người công nhân có còn bị bóc lột không? Tại Sao?
Câu 3: Sứ mệnh Lịch sử của Gia cấp công nhân? Tại sao nói Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử này? Liên hệ thực tiễn với cách mạng Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các Bạn vui lòng để lại tên nhé!!!

$ Kim Đại Phát $